BÀN VĂN PHÒNG

-9%
5.00 trong 5
1.500.000 1.364.000 Gía chưa VAT
-11%
5.00 trong 5
4.900.000 4.377.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
1.500.000 1.350.000 Gía chưa VAT
-9%
985.000 896.000 Gía chưa VAT
-11%
5.00 trong 5
1.050.000 933.000 Gía chưa VAT
-11%
5.00 trong 5
860.000 764.000 Gía chưa VAT
-20%
5.00 trong 5
1.300.000 1.037.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
1.500.000 1.350.000 Gía chưa VAT

GHẾ VĂN PHÒNG

-8%
5.00 trong 5
520.000 480.000 Gía chưa VAT
-11%
5.00 trong 5
760.000 680.000 Gía chưa VAT
-8%
5.00 trong 5
1.100.000 1.010.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
1.250.000 1.125.000 Gía chưa VAT
-6%
5.00 trong 5
2.480.000 2.330.000 Gía chưa VAT
-8%
5.00 trong 5
2.500.000 2.305.000 Gía chưa VAT
-5%
5.00 trong 5
1.045.000 995.000 Gía chưa VAT
-7%
5.00 trong 5
890.000 825.000 Gía chưa VAT

BÀN LÃNH ĐẠO

-8%
5.00 trong 5
3.200.000 2.955.000 Gía chưa VAT
-6%
5.00 trong 5
3.800.000 3.580.000 Gía chưa VAT
-5%
5.00 trong 5
7.900.000 7.505.000 Gía chưa VAT
-4%
5.00 trong 5
3.400.000 3.251.000 Gía chưa VAT
-8%
5.00 trong 5
3.600.000 3.320.000 Gía chưa VAT
-5%
5.00 trong 5
2.960.000 2.825.000 Gía chưa VAT
-13%
5.00 trong 5
12.600.000 10.980.000 Gía chưa VAT
-5%
5.00 trong 5
3.500.000 3.308.000 Gía chưa VAT

GHẾ LÃNH ĐẠO

-15%
5.00 trong 5
3.980.000 3.385.000 Gía chưa VAT
-6%
5.00 trong 5
4.000.000 3.780.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
5.500.000 4.930.000 Gía chưa VAT
-6%
5.00 trong 5
16.000.000 14.980.000 Gía chưa VAT
-11%
5.00 trong 5
3.800.000 3.385.000 Gía chưa VAT
-5%
5.00 trong 5
4.800.000 4.570.000 Gía chưa VAT
-6%
5.00 trong 5
9.900.000 9.355.000 Gía chưa VAT
-8%
5.00 trong 5
4.600.000 4.230.000 Gía chưa VAT

HỘC VÀ TỦ PHỤ

-13%
5.00 trong 5
2.200.000 1.922.000 Gía chưa VAT
-12%
5.00 trong 5
1.600.000 1.409.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
1.500.000 1.359.000 Gía chưa VAT
-17%
5.00 trong 5
1.100.000 918.000 Gía chưa VAT
-12%
5.00 trong 5
900.000 795.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
3.200.000 2.927.000 Gía chưa VAT
-13%
5.00 trong 5
800.000 700.000 Gía chưa VAT
-22%
5.00 trong 5
760.000 590.000 Gía chưa VAT

GHẾ LƯỚI CAO CẤP

-8%
5.00 trong 5
2.000.000 1.850.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
1.600.000 1.450.000 Gía chưa VAT
-5%
5.00 trong 5
2.000.000 1.905.000 Gía chưa VAT
-6%
5.00 trong 5
2.400.000 2.255.000 Gía chưa VAT
-10%
4.00 trong 5
2.400.000 2.150.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
1.200.000 1.090.000 Gía chưa VAT
-11%
1.600.000 1.418.000 Gía chưa VAT
-10%
840.000 755.000 Gía chưa VAT

Nội Thất phòng họp

-11%
5.00 trong 5
13.500.000 12.023.000 Gía chưa VAT
-8%
5.00 trong 5
1.000.000 921.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
3.200.000 2.868.000 Gía chưa VAT
-8%
5.00 trong 5
600.000 555.000 Gía chưa VAT
-5%
5.00 trong 5
1.200.000 1.145.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
3.200.000 2.909.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
1.500.000 1.345.000 Gía chưa VAT
-6%
5.00 trong 5
12.000.000 11.290.000 Gía chưa VAT

Tủ văn phòng

-12%
5.00 trong 5
2.650.000 2.336.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
6.900.000 6.186.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
4.300.000 3.872.000 Gía chưa VAT
-34%
5.00 trong 5
1.400.000 922.000 Gía chưa VAT
-11%
5.00 trong 5
5.000.000 4.463.000 Gía chưa VAT
-17%
3.000.000 2.491.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
2.600.000 2.359.000 Gía chưa VAT
-11%
4.000.000 3.568.000 Gía chưa VAT

Sofa văn phòng

-8%
5.00 trong 5
31.000.000 28.540.000 Gía chưa VAT
-12%
5.00 trong 5
4.500.000 3.972.000 Gía chưa VAT
-13%
5.00 trong 5
23.000.000 20.095.000 Gía chưa VAT
-12%
5.00 trong 5
16.000.000 14.145.000 Gía chưa VAT
-11%
5.00 trong 5
11.500.000 10.277.000 Gía chưa VAT
-8%
5.00 trong 5
31.000.000 28.540.000 Gía chưa VAT
-12%
5.00 trong 5
2.200.000 1.931.000 Gía chưa VAT
-19%
5.00 trong 5
450.000 363.000 Gía chưa VAT

SOFA GIA ĐÌNH

-9%
5.00 trong 5
32.000.000 29.031.000 Gía chưa VAT
-10%
14.000.000 12.545.000 Gía chưa VAT
-8%
5.00 trong 5
30.000.000 27.645.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
21.000.000 19.131.000 Gía chưa VAT
-12%
5.00 trong 5
7.800.000 6.890.000 Gía chưa VAT
-15%
5.00 trong 5
20.000.000 16.968.000 Gía chưa VAT
-11%
4.600.000 4.090.000 Gía chưa VAT
-11%
4.200.000 3.745.500 Gía chưa VAT

Két sắt/ két bạc

-10%
2.800.000 2.532.000 Gía chưa VAT
-12%
5.00 trong 5
3.200.000 2.813.000 Gía chưa VAT
-11%
5.00 trong 5
4.000.000 3.568.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
4.200.000 3.836.000 Gía chưa VAT
-9%
4.600.000 4.190.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
4.800.000 4.331.000 Gía chưa VAT
-13%
5.00 trong 5
4.800.000 4.190.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
4.800.000 4.331.000 Gía chưa VAT

BÀN GHẾ ĂN

-10%
10.400.000 9.350.000 Gía chưa VAT
-8%
7.200.000 6.610.000 Gía chưa VAT
-5%
5.00 trong 5
4.400.000 4.173.000 Gía chưa VAT
-4%
5.00 trong 5
8.400.000 8.037.000 Gía chưa VAT
-10%
5.600.000 5.055.000 Gía chưa VAT
-5%
5.00 trong 5
5.600.000 5.320.000 Gía chưa VAT
-6%
5.00 trong 5
7.200.000 6.749.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
2.300.000 2.095.000 Gía chưa VAT

bàn ghế học sinh

-16%
5.00 trong 5
1.100.000 927.000 Gía chưa VAT
-12%
5.00 trong 5
860.000 759.000 Gía chưa VAT
-15%
5.00 trong 5
500.000 427.000 Gía chưa VAT
-12%
5.00 trong 5
760.000 672.000 Gía chưa VAT
-7%
5.00 trong 5
980.000 911.000 Gía chưa VAT
-12%
5.00 trong 5
740.000 650.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
420.000 381.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
970.000 872.000 Gía chưa VAT

Nội thất công trình

-12%
5.00 trong 5
820.000 718.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
3.600.000 3.240.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
1.700.000 1.536.000 Gía chưa VAT
-11%
5.00 trong 5
4.200.000 3.754.000 Gía chưa VAT
-11%
5.00 trong 5
1.300.000 1.159.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
3.000.000 2.740.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
1.300.000 1.172.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
1.500.000 1.359.000 Gía chưa VAT

Nội thất công trình

-9%
5.00 trong 5
3.400.000 3.090.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
2.600.000 2.345.000 Gía chưa VAT
-12%
5.00 trong 5
1.900.000 1.673.000 Gía chưa VAT
-8%
5.00 trong 5
2.800.000 2.578.000 Gía chưa VAT
-8%
5.00 trong 5
2.800.000 2.577.000 Gía chưa VAT
-15%
5.00 trong 5
600.000 509.000 Gía chưa VAT
-7%
5.00 trong 5
1.700.000 1.584.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
2.300.000 2.073.000 Gía chưa VAT

SẢN PHẨM MỚI

-10%
2.600.000 2.328.000 Gía chưa VAT
-10%
7.800.000 7.050.000 Gía chưa VAT
-13%
1.600.000 1.400.000 Gía chưa VAT
-17%
3.000.000 2.491.000 Gía chưa VAT
-10%
840.000 755.000 Gía chưa VAT
-12%
950.000 832.000 Gía chưa VAT
-10%
2.500.000 2.255.000 Gía chưa VAT

Mẫu màu tiêu chuẩn

Công trình tiêu biểu