GHẾ LÃNH ĐẠO

-14%
5.00 trong 5
3.980.000 3.430.000 Gía chưa VAT
-11%
5.00 trong 5
3.800.000 3.377.000 Gía chưa VAT
-6%
5.00 trong 5
4.000.000 3.777.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
5.500.000 4.928.000 Gía chưa VAT
-5%
5.00 trong 5
4.800.000 4.573.000 Gía chưa VAT
-5%
5.00 trong 5
9.900.000 9.359.000 Gía chưa VAT
-7%
5.00 trong 5
4.800.000 4.475.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
16.500.000 14.973.000 Gía chưa VAT

GHẾ VĂN PHÒNG

-9%
5.00 trong 5
527.000 478.000 Gía chưa VAT
-13%
5.00 trong 5
760.000 660.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
1.100.000 1.005.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
1.250.000 1.123.000 Gía chưa VAT
-6%
5.00 trong 5
2.480.000 2.332.000 Gía chưa VAT
-7%
5.00 trong 5
2.500.000 2.314.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
1.125.000 1.009.000 Gía chưa VAT
-7%
5.00 trong 5
890.000 828.000 Gía chưa VAT

GHẾ LƯỚI CAO CẤP

-8%
5.00 trong 5
2.000.000 1.846.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
1.600.000 1.446.000 Gía chưa VAT
-5%
5.00 trong 5
2.000.000 1.905.000 Gía chưa VAT
-6%
5.00 trong 5
2.400.000 2.250.000 Gía chưa VAT
-11%
4.00 trong 5
2.400.000 2.146.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
1.200.000 1.091.000 Gía chưa VAT
-10%
1.765.000 1.596.000 Gía chưa VAT
-11%
840.000 750.000 Gía chưa VAT

BÀN VĂN PHÒNG

-7%
5.00 trong 5
1.500.000 1.400.000 Gía chưa VAT
-13%
5.00 trong 5
5.200.000 4.510.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
1.540.000 1.387.000 Gía chưa VAT
-10%
1.025.000 923.000 Gía chưa VAT
-11%
5.00 trong 5
1.080.000 964.000 Gía chưa VAT
-18%
5.00 trong 5
960.000 786.000 Gía chưa VAT
-18%
5.00 trong 5
1.300.000 1.065.000 Gía chưa VAT
-13%
5.00 trong 5
1.600.000 1.387.000 Gía chưa VAT

BÀN LÃNH ĐẠO

-11%
5.00 trong 5
3.400.000 3.023.000 Gía chưa VAT
-8%
5.00 trong 5
4.000.000 3.669.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
5.925.000 5.369.000 Gía chưa VAT
-8%
5.00 trong 5
3.600.000 3.328.000 Gía chưa VAT
-13%
5.00 trong 5
3.900.000 3.396.000 Gía chưa VAT
-2%
5.00 trong 5
2.960.000 2.891.000 Gía chưa VAT
-11%
5.00 trong 5
12.600.000 11.236.400 Gía chưa VAT
-3%
5.00 trong 5
3.500.000 3.382.000 Gía chưa VAT

HỘC VÀ TỦ PHỤ

-10%
5.00 trong 5
2.200.000 1.982.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
1.600.000 1.455.000 Gía chưa VAT
-11%
5.00 trong 5
1.650.000 1.464.000 Gía chưa VAT
-11%
5.00 trong 5
1.100.000 982.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
950.000 859.000 Gía chưa VAT
-16%
5.00 trong 5
3.600.000 3.014.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
840.000 755.000 Gía chưa VAT
-16%
5.00 trong 5
760.000 637.000 Gía chưa VAT

Nội Thất phòng họp

-11%
5.00 trong 5
14.500.000 12.928.000 Gía chưa VAT
-18%
5.00 trong 5
1.120.000 923.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
3.400.000 3.078.000 Gía chưa VAT
-15%
5.00 trong 5
750.000 637.000 Gía chưa VAT
-14%
5.00 trong 5
1.200.000 1.032.000 Gía chưa VAT
-11%
5.00 trong 5
3.500.000 3.123.000 Gía chưa VAT
-11%
5.00 trong 5
1.500.000 1.341.000 Gía chưa VAT
-13%
5.00 trong 5
14.000.000 12.132.000 Gía chưa VAT

Tủ văn phòng

-11%
5.00 trong 5
2.650.000 2.369.000 Gía chưa VAT
-14%
5.00 trong 5
7.400.000 6.373.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
4.400.000 3.996.000 Gía chưa VAT
-14%
5.00 trong 5
1.100.000 950.000 Gía chưa VAT
-15%
5.00 trong 5
5.400.000 4.596.000 Gía chưa VAT
-13%
3.000.000 2.610.000 Gía chưa VAT
-13%
5.00 trong 5
2.800.000 2.423.000 Gía chưa VAT
-6%
4.000.000 3.746.000 Gía chưa VAT

Sofa văn phòng

-14%
5.00 trong 5
18.000.000 15.473.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
4.500.000 4.091.000 Gía chưa VAT
-7%
5.00 trong 5
13.500.000 12.505.000 Gía chưa VAT
-6%
5.00 trong 5
16.500.000 15.510.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
12.500.000 11.273.000 Gía chưa VAT
-14%
5.00 trong 5
18.000.000 15.473.000 Gía chưa VAT
-13%
5.00 trong 5
2.300.000 1.991.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
450.000 410.000 Gía chưa VAT

SOFA GIA ĐÌNH

-9%
15.000.000 13.705.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
8.750.000 7.946.000 Gía chưa VAT
-11%
5.00 trong 5
24.585.000 21.787.000 Gía chưa VAT
-12%
5.00 trong 5
12.000.000 10.541.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
38.400.000 34.837.000 Gía chưa VAT
-9%
5.120.000 4.650.000 Gía chưa VAT
-9%
4.550.000 4.128.000 Gía chưa VAT

Két sắt/ két bạc

-11%
2.800.000 2.491.000 Gía chưa VAT
-13%
5.00 trong 5
3.200.000 2.795.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
4.100.000 3.700.000 Gía chưa VAT
-5%
5.00 trong 5
4.200.000 3.995.000 Gía chưa VAT
-9%
4.800.000 4.364.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
4.980.000 4.518.200 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
4.800.000 4.365.000 Gía chưa VAT
-6%
5.00 trong 5
4.800.000 4.520.000 Gía chưa VAT

BÀN GHẾ ĂN

-9%
7.650.000 6.964.000 Gía chưa VAT
-10%
7.900.000 7.137.000 Gía chưa VAT
-5%
6.200.000 5.891.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
10.900.000 9.832.000 Gía chưa VAT
-19%
5.00 trong 5
7.600.000 6.146.000 Gía chưa VAT

bàn ghế học sinh

-12%
5.00 trong 5
1.100.000 969.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
890.000 800.000 Gía chưa VAT
-19%
5.00 trong 5
550.000 446.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
780.000 705.000 Gía chưa VAT
-8%
5.00 trong 5
740.000 682.000 Gía chưa VAT
-19%
5.00 trong 5
480.000 390.000 Gía chưa VAT
-6%
5.00 trong 5
970.000 916.000 Gía chưa VAT

Nội thất công trình

-10%
5.00 trong 5
820.000 741.000 Gía chưa VAT
-11%
5.00 trong 5
3.600.000 3.200.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
4.400.000 3.941.000 Gía chưa VAT
-13%
5.00 trong 5
1.400.000 1.219.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
3.200.000 2.882.000 Gía chưa VAT
-12%
5.00 trong 5
1.400.000 1.228.000 Gía chưa VAT
-11%
5.00 trong 5
1.600.000 1.428.000 Gía chưa VAT

Nội thất công trình

-7%
5.00 trong 5
3.500.000 3.241.000 Gía chưa VAT
-12%
5.00 trong 5
2.800.000 2.469.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
1.900.000 1.719.000 Gía chưa VAT
-12%
5.00 trong 5
3.000.000 2.655.000 Gía chưa VAT
-12%
5.00 trong 5
3.000.000 2.655.000 Gía chưa VAT
-12%
5.00 trong 5
1.800.000 1.582.000 Gía chưa VAT
-5%
5.00 trong 5
2.300.000 2.178.000 Gía chưa VAT

SẢN PHẨM MỚI

-9%
2.830.000 2.564.000 Gía chưa VAT
-8%
8.000.000 7.400.000 Gía chưa VAT
-12%
2.200.000 1.932.000 Gía chưa VAT
-13%
3.000.000 2.610.000 Gía chưa VAT
-11%
840.000 750.000 Gía chưa VAT
-9%
1.000.000 910.000 Gía chưa VAT
-10%
2.500.000 2.250.000 Gía chưa VAT

Công trình tiêu biểu