GHẾ LÃNH ĐẠO

-15%
5.00 trong 5
3.980.000 3.377.000 Gía chưa VAT
-11%
5.00 trong 5
3.800.000 3.377.000 Gía chưa VAT
-6%
5.00 trong 5
4.000.000 3.775.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
5.500.000 4.925.000 Gía chưa VAT
-5%
5.00 trong 5
4.800.000 4.570.000 Gía chưa VAT
-5%
5.00 trong 5
9.900.000 9.357.000 Gía chưa VAT
-8%
5.00 trong 5
4.600.000 4.224.000 Gía chưa VAT
-6%
5.00 trong 5
16.000.000 14.971.000 Gía chưa VAT

GHẾ VĂN PHÒNG

-9%
5.00 trong 5
520.000 471.000 Gía chưa VAT
-13%
5.00 trong 5
760.000 660.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
1.100.000 1.005.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
1.250.000 1.120.000 Gía chưa VAT
-6%
5.00 trong 5
2.480.000 2.332.000 Gía chưa VAT
-8%
5.00 trong 5
2.500.000 2.311.000 Gía chưa VAT
-5%
5.00 trong 5
1.045.000 995.000 Gía chưa VAT
-7%
5.00 trong 5
890.000 826.000 Gía chưa VAT

GHẾ LƯỚI CAO CẤP

-8%
5.00 trong 5
2.000.000 1.846.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
1.600.000 1.443.000 Gía chưa VAT
-5%
5.00 trong 5
2.000.000 1.905.000 Gía chưa VAT
-6%
5.00 trong 5
2.400.000 2.250.000 Gía chưa VAT
-11%
4.00 trong 5
2.400.000 2.145.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
1.200.000 1.090.000 Gía chưa VAT
-7%
1.600.000 1.485.000 Gía chưa VAT
-11%
840.000 750.000 Gía chưa VAT

BÀN VĂN PHÒNG

-7%
5.00 trong 5
1.500.000 1.400.000 Gía chưa VAT
-13%
5.00 trong 5
5.200.000 4.506.000 Gía chưa VAT
-8%
5.00 trong 5
1.500.000 1.386.000 Gía chưa VAT
-6%
985.000 922.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
1.050.000 960.000 Gía chưa VAT
-18%
5.00 trong 5
960.000 786.000 Gía chưa VAT
-18%
5.00 trong 5
1.300.000 1.065.000 Gía chưa VAT
-13%
5.00 trong 5
1.600.000 1.386.000 Gía chưa VAT

BÀN LÃNH ĐẠO

-11%
5.00 trong 5
3.400.000 3.022.000 Gía chưa VAT
-8%
5.00 trong 5
4.000.000 3.666.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
5.900.000 5.368.000 Gía chưa VAT
-8%
5.00 trong 5
3.600.000 3.328.000 Gía chưa VAT
-13%
5.00 trong 5
3.900.000 3.393.000 Gía chưa VAT
-2%
5.00 trong 5
2.960.000 2.891.000 Gía chưa VAT
-11%
5.00 trong 5
12.600.000 11.237.000 Gía chưa VAT
-3%
5.00 trong 5
3.500.000 3.382.000 Gía chưa VAT

HỘC VÀ TỦ PHỤ

-10%
5.00 trong 5
2.200.000 1.980.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
1.600.000 1.451.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
1.600.000 1.462.000 Gía chưa VAT
-11%
5.00 trong 5
1.100.000 982.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
950.000 857.000 Gía chưa VAT
-16%
5.00 trong 5
3.600.000 3.011.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
840.000 753.000 Gía chưa VAT
-17%
5.00 trong 5
760.000 633.000 Gía chưa VAT

Nội Thất phòng họp

-4%
5.00 trong 5
13.500.000 12.930.000 Gía chưa VAT
-8%
5.00 trong 5
1.000.000 920.000 Gía chưa VAT
-4%
5.00 trong 5
3.200.000 3.080.000 Gía chưa VAT
-8%
5.00 trong 5
600.000 555.000 Gía chưa VAT
-14%
5.00 trong 5
1.200.000 1.030.000 Gía chưa VAT
-7%
5.00 trong 5
3.200.000 2.985.000 Gía chưa VAT
-11%
5.00 trong 5
1.500.000 1.340.000 Gía chưa VAT
-7%
5.00 trong 5
13.000.000 12.135.000 Gía chưa VAT

Tủ văn phòng

-11%
5.00 trong 5
2.650.000 2.370.000 Gía chưa VAT
-14%
5.00 trong 5
7.400.000 6.375.000 Gía chưa VAT
-13%
5.00 trong 5
4.400.000 3.820.000 Gía chưa VAT
-14%
5.00 trong 5
1.100.000 950.000 Gía chưa VAT
-15%
5.00 trong 5
5.400.000 4.595.000 Gía chưa VAT
-13%
3.000.000 2.610.000 Gía chưa VAT
-13%
5.00 trong 5
2.800.000 2.425.000 Gía chưa VAT
-6%
4.000.000 3.745.000 Gía chưa VAT

Sofa văn phòng

-14%
5.00 trong 5
18.000.000 15.470.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
4.500.000 4.095.000 Gía chưa VAT
-7%
5.00 trong 5
13.500.000 12.505.000 Gía chưa VAT
-6%
5.00 trong 5
16.500.000 15.505.000 Gía chưa VAT
-10%
5.00 trong 5
12.500.000 11.270.000 Gía chưa VAT
-8%
5.00 trong 5
16.800.000 15.470.000 Gía chưa VAT
-13%
5.00 trong 5
2.300.000 2.000.000 Gía chưa VAT
-16%
5.00 trong 5
450.000 380.000 Gía chưa VAT

SOFA GIA ĐÌNH

-9%
15.000.000 13.705.000 Gía chưa VAT
-3%
5.00 trong 5
8.200.000 7.945.000 Gía chưa VAT
-11%
5.00 trong 5
24.585.000 21.785.000 Gía chưa VAT
-12%
5.00 trong 5
12.000.000 10.540.000 Gía chưa VAT
-3%
5.00 trong 5
36.000.000 34.835.000 Gía chưa VAT
-5%
4.900.000 4.650.000 Gía chưa VAT
-8%
4.500.000 4.125.000 Gía chưa VAT

Két sắt/ két bạc

-11%
2.800.000 2.490.000 Gía chưa VAT
-13%
5.00 trong 5
3.200.000 2.795.000 Gía chưa VAT
-8%
5.00 trong 5
4.000.000 3.700.000 Gía chưa VAT
-5%
5.00 trong 5
4.200.000 3.995.000 Gía chưa VAT
-5%
4.600.000 4.365.000 Gía chưa VAT
-8%
5.00 trong 5
4.900.000 4.520.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
4.800.000 4.365.000 Gía chưa VAT
-6%
5.00 trong 5
4.800.000 4.520.000 Gía chưa VAT

BÀN GHẾ ĂN

-13%
8.000.000 6.960.000 Gía chưa VAT
-7%
7.700.000 7.135.000 Gía chưa VAT
-5%
6.200.000 5.895.000 Gía chưa VAT
-7%
5.00 trong 5
10.600.000 9.830.000 Gía chưa VAT
-19%
5.00 trong 5
7.600.000 6.145.000 Gía chưa VAT

bàn ghế học sinh

-12%
5.00 trong 5
1.100.000 966.000 Gía chưa VAT
-7%
5.00 trong 5
860.000 797.000 Gía chưa VAT
-19%
5.00 trong 5
550.000 446.000 Gía chưa VAT
-7%
5.00 trong 5
760.000 704.000 Gía chưa VAT
-8%
5.00 trong 5
740.000 683.000 Gía chưa VAT
-19%
5.00 trong 5
480.000 390.000 Gía chưa VAT
-6%
5.00 trong 5
970.000 916.000 Gía chưa VAT

Nội thất công trình

-10%
5.00 trong 5
820.000 740.000 Gía chưa VAT
-16%
5.00 trong 5
3.800.000 3.200.000 Gía chưa VAT
-6%
5.00 trong 5
4.200.000 3.940.000 Gía chưa VAT
-13%
5.00 trong 5
1.400.000 1.217.000 Gía chưa VAT
-4%
5.00 trong 5
3.000.000 2.880.000 Gía chưa VAT
-12%
5.00 trong 5
1.400.000 1.230.000 Gía chưa VAT
-11%
5.00 trong 5
1.600.000 1.425.000 Gía chưa VAT

Nội thất công trình

-7%
5.00 trong 5
3.500.000 3.240.000 Gía chưa VAT
-12%
5.00 trong 5
2.800.000 2.466.000 Gía chưa VAT
-9%
5.00 trong 5
1.900.000 1.720.000 Gía chưa VAT
-12%
5.00 trong 5
3.000.000 2.655.000 Gía chưa VAT
-12%
5.00 trong 5
3.000.000 2.655.000 Gía chưa VAT
-1%
5.00 trong 5
600.000 595.000 Gía chưa VAT
-12%
5.00 trong 5
1.800.000 1.585.000 Gía chưa VAT
-5%
5.00 trong 5
2.300.000 2.177.000 Gía chưa VAT

SẢN PHẨM MỚI

-8%
2.800.000 2.565.000 Gía chưa VAT
-16%
8.800.000 7.400.000 Gía chưa VAT
-12%
2.200.000 1.932.000 Gía chưa VAT
-13%
3.000.000 2.610.000 Gía chưa VAT
-11%
840.000 750.000 Gía chưa VAT
-5%
950.000 906.000 Gía chưa VAT
-10%
2.500.000 2.250.000 Gía chưa VAT

Mẫu màu tiêu chuẩn

Công trình tiêu biểu