Posco A2 – Long Sơn – TP Vũng Tàu

Nội thất Văn phòng cho Posco A2 – Tổ hợp Lọc Dầu Long Sơn – TP Vũng Tàu