MAEDA – Phú Mỹ – BRVT

Công trình tiêu biểu cho MAEDA VIET NAM – Phú Mỹ – BRVT