Lan Rừng Resort – H. Đất đỏ – BRVT

Công trình tiêu biểu cho Lan Rừng Resort -H. Đất đỏ – BRVT Tháng 1.2019