Công ty CP Sonadezi Châu Đức

Công trình tiêu biểu tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức – BRVT