Bàn lãnh đạo LUXP1880C10

2.788.000 2.655.000 Gía chưa VAT