NỘI THẤT HÒA PHÁT

GHẾ LÃNH ĐẠO

4.366.000 Gía chưa VAT
5.371.000 Gía chưa VAT
4.815.000 Gía chưa VAT
6.274.000 Gía chưa VAT
5.825.000 Gía chưa VAT
11.459.000 Gía chưa VAT
5.700.000 Gía chưa VAT
18.371.000 Gía chưa VAT

GHẾ VĂN PHÒNG

598.000 Gía chưa VAT
815.000 Gía chưa VAT
1.246.000 Gía chưa VAT
1.463.000 Gía chưa VAT
2.561.000 Gía chưa VAT
3.000.000 Gía chưa VAT
1.292.000 Gía chưa VAT
1.075.000 Gía chưa VAT

GHẾ LƯỚI CAO CẤP

2.232.000 Gía chưa VAT
2.473.000 Gía chưa VAT
2.774.000 Gía chưa VAT
1.278.000 Gía chưa VAT
2.070.000 Gía chưa VAT
926.000 Gía chưa VAT

BÀN VĂN PHÒNG

-6%
1.795.000 1.690.000 Gía chưa VAT
-3%
5.575.000 5.413.000 Gía chưa VAT
-6%
1.730.000 1.630.000 Gía chưa VAT
-6%
1.090.000 1.028.000 Gía chưa VAT
-7%
1.250.000 1.167.000 Gía chưa VAT
-6%
910.000 857.000 Gía chưa VAT
-6%
1.500.000 1.403.000 Gía chưa VAT
-6%
1.815.000 1.713.000 Gía chưa VAT

BÀN LÃNH ĐẠO

-4%
3.700.000 3.547.000 Gía chưa VAT
-3%
4.700.000 4.579.000 Gía chưa VAT
6.278.000 Gía chưa VAT
-4%
4.300.000 4.135.000 Gía chưa VAT
-1%
4.300.000 4.237.000 Gía chưa VAT
-4%
3.750.000 3.607.000 Gía chưa VAT
13.635.000 Gía chưa VAT
-4%
4.400.000 4.227.000 Gía chưa VAT

HỘC VÀ TỦ PHỤ

-3%
2.385.000 2.315.000 Gía chưa VAT
-3%
1.800.000 1.746.000 Gía chưa VAT
1.769.000 Gía chưa VAT
-6%
1.275.000 1.204.000 Gía chưa VAT
-3%
1.070.000 1.038.000 Gía chưa VAT
-3%
3.665.000 3.556.000 Gía chưa VAT
-6%
950.000 894.000 Gía chưa VAT
-3%
780.000 755.000 Gía chưa VAT

Nội Thất phòng họp

-3%
16.310.000 15.834.000 Gía chưa VAT
1.195.000 Gía chưa VAT
783.000 Gía chưa VAT
1.343.000 Gía chưa VAT
-6%
4.055.000 3.825.000 Gía chưa VAT
1.672.000 Gía chưa VAT
-5%
15.600.000 14.857.000 Gía chưa VAT

Tủ văn phòng

-3%
3.140.000 3.047.000 Gía chưa VAT
-3%
7.430.000 7.213.000 Gía chưa VAT
-3%
4.995.000 4.848.000 Gía chưa VAT
-7%
1.250.000 1.167.000 Gía chưa VAT
-3%
5.255.000 5.102.000 Gía chưa VAT
-3%
3.610.000 3.505.000 Gía chưa VAT
-3%
3.035.000 2.945.000 Gía chưa VAT
-3%
5.200.000 5.042.000 Gía chưa VAT

Sofa văn phòng

-3%
20.270.000 19.681.000 Gía chưa VAT
-60%
5.250.000 2.098.000 Gía chưa VAT
-3%
16.955.000 16.459.000 Gía chưa VAT
-3%
20.830.000 20.223.000 Gía chưa VAT
-3%
14.240.000 13.825.000 Gía chưa VAT
-3%
20.270.000 19.681.000 Gía chưa VAT
-3%
2.560.000 2.487.000 Gía chưa VAT
-3%
505.000 491.000 Gía chưa VAT

SOFA GIA ĐÌNH

-6%
18.340.000 17.301.000 Gía chưa VAT
-3%
10.325.000 10.024.000 Gía chưa VAT
-3%
13.700.000 13.301.000 Gía chưa VAT
-3%
45.280.000 43.959.000 Gía chưa VAT
-6%
5.855.000 5.524.000 Gía chưa VAT
4.801.000 Gía chưa VAT

Két sắt/ két bạc

-4%
3.250.000 3.125.000 Gía chưa VAT
-6%
3.620.000 3.413.000 Gía chưa VAT
-3%
4.800.000 4.658.000 Gía chưa VAT
-4%
5.150.000 4.926.000 Gía chưa VAT
-2%
5.600.000 5.500.000 Gía chưa VAT
-4%
5.800.000 5.556.000 Gía chưa VAT

BÀN GHẾ ĂN

bàn ghế học sinh

-13%
1.525.000 1.325.000 Gía chưa VAT
-13%
1.265.000 1.098.000 Gía chưa VAT
-13%
705.000 612.000 Gía chưa VAT
-13%
1.110.000 963.000 Gía chưa VAT
-13%
1.050.000 913.000 Gía chưa VAT
-13%
615.000 533.000 Gía chưa VAT
-6%
1.225.000 1.153.000 Gía chưa VAT

Nội thất công trình

-3%
4.120.000 4.000.000 Gía chưa VAT
-6%
5.140.000 4.848.000 Gía chưa VAT
-13%
1.730.000 1.505.000 Gía chưa VAT
-13%
4.015.000 3.491.000 Gía chưa VAT
-6%
1.605.000 1.514.000 Gía chưa VAT
-13%
2.030.000 1.764.000 Gía chưa VAT
-3%
4.340.000 4.213.000 Gía chưa VAT
-6%
3.135.000 2.959.000 Gía chưa VAT
-6%
2.240.000 2.112.000 Gía chưa VAT
-3%
3.050.000 2.959.000 Gía chưa VAT
-6%
3.135.000 2.959.000 Gía chưa VAT
-6%
2.180.000 2.056.000 Gía chưa VAT
-6%
3.160.000 2.982.000 Gía chưa VAT

Công trình tiêu biểu