NỘI THẤT HÒA PHÁT

GHẾ LÃNH ĐẠO

-6%
5.128.000 4.837.000 Gía chưa VAT
-7%
6.412.000 5.937.000 Gía chưa VAT
-5%
5.270.000 5.019.000 Gía chưa VAT
-5%
7.289.000 6.941.000 Gía chưa VAT
-7%
6.623.000 6.132.000 Gía chưa VAT
-7%
13.693.000 12.678.000 Gía chưa VAT
-5%
6.315.000 6.014.000 Gía chưa VAT
-7%
21.955.000 20.328.000 Gía chưa VAT

GHẾ VĂN PHÒNG

-7%
678.000 628.000 Gía chưa VAT
-7%
895.000 828.000 Gía chưa VAT
-7%
1.377.000 1.287.000 Gía chưa VAT
-6%
1.624.000 1.532.000 Gía chưa VAT
-4%
2.979.000 2.864.000 Gía chưa VAT
-8%
3.618.000 3.319.000 Gía chưa VAT
-7%
1.537.000 1.423.000 Gía chưa VAT
-7%
1.282.000 1.187.000 Gía chưa VAT

GHẾ LƯỚI CAO CẤP

-5%
2.483.000 2.364.000 Gía chưa VAT
-5%
2.936.000 2.796.000 Gía chưa VAT
-5%
3.251.000 3.096.000 Gía chưa VAT
-5%
1.481.000 1.410.000 Gía chưa VAT
-5%
2.426.000 2.310.000 Gía chưa VAT
-5%
1.022.000 973.000 Gía chưa VAT

BÀN VĂN PHÒNG

-5%
1.901.000 1.810.000 Gía chưa VAT
-5%
6.058.000 5.769.000 Gía chưa VAT
-5%
1.729.000 1.646.000 Gía chưa VAT
-5%
1.308.000 1.246.000 Gía chưa VAT
-5%
907.000 864.000 Gía chưa VAT
-5%
1.542.000 1.469.000 Gía chưa VAT
-5%
1.796.000 1.710.000 Gía chưa VAT

BÀN LÃNH ĐẠO

-9%
3.920.000 3.564.000 Gía chưa VAT
-5%
5.045.000 4.805.000 Gía chưa VAT
-5%
4.554.000 4.337.000 Gía chưa VAT
-5%
4.673.000 4.450.000 Gía chưa VAT
-5%
3.972.000 3.782.000 Gía chưa VAT
-6%
4.704.000 4.437.000 Gía chưa VAT

HỘC VÀ TỦ PHỤ

-5%
2.588.000 2.464.000 Gía chưa VAT
-5%
1.957.000 1.864.000 Gía chưa VAT
-5%
1.982.000 1.887.000 Gía chưa VAT
-5%
1.342.000 1.278.000 Gía chưa VAT
-5%
1.166.000 1.110.000 Gía chưa VAT
-5%
3.986.000 3.796.000 Gía chưa VAT
-5%
1.003.000 955.000 Gía chưa VAT

Nội Thất phòng họp

-5%
17.751.000 16.905.000 Gía chưa VAT
-5%
1.389.000 1.323.000 Gía chưa VAT
-5%
860.000 819.000 Gía chưa VAT
-7%
1.605.000 1.487.000 Gía chưa VAT
-5%
4.286.000 4.082.000 Gía chưa VAT
-5%
1.933.000 1.841.000 Gía chưa VAT
-5%
16.657.000 15.864.000 Gía chưa VAT

Tủ văn phòng

-5%
3.194.000 3.041.000 Gía chưa VAT
-5%
7.690.000 7.323.000 Gía chưa VAT
-5%
5.384.000 5.128.000 Gía chưa VAT
-5%
1.284.000 1.223.000 Gía chưa VAT
-5%
5.451.000 5.191.000 Gía chưa VAT
-5%
3.905.000 3.719.000 Gía chưa VAT
-5%
3.299.000 3.141.000 Gía chưa VAT
-5%
5.613.000 5.345.000 Gía chưa VAT

Sofa văn phòng

-5%
20.032.000 19.078.000 Gía chưa VAT
-5%
5.685.000 5.414.000 Gía chưa VAT
-5%
16.772.000 15.973.000 Gía chưa VAT
-5%
20.605.000 19.623.000 Gía chưa VAT
-5%
14.095.000 13.423.000 Gía chưa VAT
-5%
20.032.000 19.078.000 Gía chưa VAT
-5%
2.764.000 2.632.000 Gía chưa VAT
-5%
673.000 641.000 Gía chưa VAT

SOFA GIA ĐÌNH

Két sắt/ két bạc

-5%
3.476.000 3.310.000 Gía chưa VAT
-5%
3.786.000 3.605.000 Gía chưa VAT
-5%
5.175.000 4.928.000 Gía chưa VAT
-5%
5.475.000 5.214.000 Gía chưa VAT
-5%
6.115.000 5.823.000 Gía chưa VAT
-5%
6.176.000 5.882.000 Gía chưa VAT

BÀN GHẾ ĂN

bàn ghế học sinh

Nội thất công trình

-5%
4.487.000 4.273.000 Gía chưa VAT
-5%
3.146.000 2.996.000 Gía chưa VAT
-5%
2.378.000 2.264.000 Gía chưa VAT
-5%
2.974.000 2.832.000 Gía chưa VAT
-5%
3.308.000 3.150.000 Gía chưa VAT
-5%
2.392.000 2.278.000 Gía chưa VAT
-6%
3.200.000 3.019.000 Gía chưa VAT

Công trình tiêu biểu