Chủ đầu tư của Posco – Nhà máy lọc dầu Long Sơn

Nội thất Văn phòng cho Chủ đầu tư của Posco – Nhà máy lọc dầu Long Sơn – TP Vũng Tàu – BRVT