Bàn lãnh đạo LUXP240C10

6.280.000 5.610.000 Gía chưa VAT