NỘI THẤT HÒA PHÁT

GHẾ LÃNH ĐẠO

GHẾ VĂN PHÒNG

580.000 Gía chưa VAT
-6%
785.000 735.000 Gía chưa VAT
1.285.000 Gía chưa VAT
2.980.000 Gía chưa VAT
-6%
2.875.000 2.690.000 Gía chưa VAT
1.055.000 Gía chưa VAT

GHẾ LƯỚI CAO CẤP

-10%
1.600.000 1.446.000 Gía chưa VAT
-6%
2.400.000 2.250.000 Gía chưa VAT
-8%
1.365.000 1.260.000 Gía chưa VAT
2.390.000 Gía chưa VAT
-7%
999.000 925.000 Gía chưa VAT

BÀN VĂN PHÒNG

1.645.000 Gía chưa VAT
5.305.000 Gía chưa VAT
-7%
1.766.000 1.635.000 Gía chưa VAT
-7%
1.064.000 985.000 Gía chưa VAT
1.130.000 Gía chưa VAT
-7%
886.000 820.000 Gía chưa VAT
-7%
1.305.000 1.220.000 Gía chưa VAT
1.730.000 Gía chưa VAT

BÀN LÃNH ĐẠO

3.555.000 Gía chưa VAT
-7%
4.666.000 4.320.000 Gía chưa VAT
-7%
6.820.000 6.315.000 Gía chưa VAT
-7%
4.228.000 3.915.000 Gía chưa VAT
-7%
4.320.000 4.000.000 Gía chưa VAT
-7%
3.683.000 3.410.000 Gía chưa VAT
-7%
14.283.000 13.225.000 Gía chưa VAT
-7%
4.304.000 3.985.000 Gía chưa VAT

HỘC VÀ TỦ PHỤ

-7%
2.398.000 2.220.000 Gía chưa VAT
-7%
1.831.000 1.695.000 Gía chưa VAT
-7%
1.858.000 1.720.000 Gía chưa VAT
-7%
1.247.000 1.155.000 Gía chưa VAT
-7%
1.091.000 1.010.000 Gía chưa VAT
-7%
3.721.000 3.445.000 Gía chưa VAT
-7%
934.000 865.000 Gía chưa VAT
-7%
794.000 735.000 Gía chưa VAT

Nội Thất phòng họp

-7%
16.438.000 15.220.000 Gía chưa VAT
1.175.000 Gía chưa VAT
-9%
3.400.000 3.078.000 Gía chưa VAT
-15%
750.000 637.000 Gía chưa VAT
-7%
1.426.000 1.320.000 Gía chưa VAT
-7%
3.969.000 3.675.000 Gía chưa VAT
1.705.000 Gía chưa VAT
-7%
15.422.000 14.280.000 Gía chưa VAT

Tủ văn phòng

3.020.000 Gía chưa VAT
-7%
7.560.000 7.000.000 Gía chưa VAT
-7%
5.085.000 4.705.000 Gía chưa VAT
-7%
1.210.000 1.120.000 Gía chưa VAT
-7%
5.470.000 5.065.000 Gía chưa VAT
3.350.000 Gía chưa VAT
-7%
3.080.000 2.850.000 Gía chưa VAT
4.800.000 Gía chưa VAT

Sofa văn phòng

-7%
18.500.000 17.220.000 Gía chưa VAT
-7%
4.685.000 4.380.000 Gía chưa VAT
-7%
14.890.000 13.910.000 Gía chưa VAT
-7%
18.460.000 17.250.000 Gía chưa VAT
-7%
13.415.000 12.540.000 Gía chưa VAT
-7%
18.425.000 17.220.000 Gía chưa VAT
-7%
2.280.000 2.130.000 Gía chưa VAT
-7%
455.000 425.000 Gía chưa VAT

SOFA GIA ĐÌNH

-9%
15.000.000 13.705.000 Gía chưa VAT
-9%
8.750.000 7.946.000 Gía chưa VAT
-11%
24.585.000 21.787.000 Gía chưa VAT
-12%
12.000.000 10.541.000 Gía chưa VAT
-9%
38.400.000 34.837.000 Gía chưa VAT
-9%
5.120.000 4.650.000 Gía chưa VAT
-9%
4.550.000 4.128.000 Gía chưa VAT

Két sắt/ két bạc

2.930.000 Gía chưa VAT
3.200.000 Gía chưa VAT
4.360.000 Gía chưa VAT
4.610.000 Gía chưa VAT
-9%
4.800.000 4.365.000 Gía chưa VAT
-6%
4.800.000 4.520.000 Gía chưa VAT

BÀN GHẾ ĂN

-9%
7.650.000 6.964.000 Gía chưa VAT
-10%
7.900.000 7.137.000 Gía chưa VAT
-5%
6.200.000 5.891.000 Gía chưa VAT
-10%
10.900.000 9.832.000 Gía chưa VAT
-19%
7.600.000 6.146.000 Gía chưa VAT

bàn ghế học sinh

-12%
1.100.000 969.000 Gía chưa VAT
-10%
890.000 800.000 Gía chưa VAT
-19%
550.000 446.000 Gía chưa VAT
-10%
780.000 705.000 Gía chưa VAT
-8%
740.000 682.000 Gía chưa VAT
-19%
480.000 390.000 Gía chưa VAT
-6%
970.000 916.000 Gía chưa VAT

Nội thất công trình

-7%
842.000 780.000 Gía chưa VAT
-10%
4.400.000 3.941.000 Gía chưa VAT
-13%
1.400.000 1.219.000 Gía chưa VAT
-10%
3.200.000 2.882.000 Gía chưa VAT
-12%
1.400.000 1.228.000 Gía chưa VAT
-11%
1.600.000 1.428.000 Gía chưa VAT
-9%
4.571.000 4.155.000 Gía chưa VAT
2.915.000 Gía chưa VAT
1.995.000 Gía chưa VAT
3.065.000 Gía chưa VAT
3.065.000 Gía chưa VAT
1.993.000 Gía chưa VAT
2.750.000 Gía chưa VAT

Công trình tiêu biểu