NỘI THẤT HÒA PHÁT

GHẾ LÃNH ĐẠO

4.635.000 Gía chưa VAT
5.690.000 Gía chưa VAT
5.102.000 Gía chưa VAT
6.649.000 Gía chưa VAT
6.176.000 Gía chưa VAT
12.153.000 Gía chưa VAT
5.764.000 Gía chưa VAT
19.477.000 Gía chưa VAT

GHẾ VĂN PHÒNG

625.000 Gía chưa VAT
885.000 Gía chưa VAT
1.334.000 Gía chưa VAT
1.593.000 Gía chưa VAT
2.741.000 Gía chưa VAT
3.186.000 Gía chưa VAT
1.403.000 Gía chưa VAT
1.167.000 Gía chưa VAT

GHẾ LƯỚI CAO CẤP

2.459.000 Gía chưa VAT
2.746.000 Gía chưa VAT
3.047.000 Gía chưa VAT
1.389.000 Gía chưa VAT
2.269.000 Gía chưa VAT
1.010.000 Gía chưa VAT

BÀN VĂN PHÒNG

1.811.000 Gía chưa VAT
5.775.000 Gía chưa VAT
1.718.000 Gía chưa VAT
1.246.000 Gía chưa VAT
908.000 Gía chưa VAT
1.473.000 Gía chưa VAT
1.820.000 Gía chưa VAT

BÀN LÃNH ĐẠO

3.788.000 Gía chưa VAT
4.801.000 Gía chưa VAT
6.700.000 Gía chưa VAT
4.338.000 Gía chưa VAT
4.454.000 Gía chưa VAT
3.788.000 Gía chưa VAT
14.551.000 Gía chưa VAT
4.440.000 Gía chưa VAT

HỘC VÀ TỦ PHỤ

2.463.000 Gía chưa VAT
1.866.000 Gía chưa VAT
1.889.000 Gía chưa VAT
1.278.000 Gía chưa VAT
1.112.000 Gía chưa VAT
3.797.000 Gía chưa VAT
954.000 Gía chưa VAT

Nội Thất phòng họp

16.903.000 Gía chưa VAT
1.301.000 Gía chưa VAT
857.000 Gía chưa VAT
1.491.000 Gía chưa VAT
4.079.000 Gía chưa VAT
1.815.000 Gía chưa VAT
15.862.000 Gía chưa VAT

Tủ văn phòng

3.278.000 Gía chưa VAT
7.695.000 Gía chưa VAT
5.130.000 Gía chưa VAT
1.223.000 Gía chưa VAT
5.445.000 Gía chưa VAT
3.718.000 Gía chưa VAT
3.144.000 Gía chưa VAT
5.343.000 Gía chưa VAT

Sofa văn phòng

21.195.000 Gía chưa VAT
5.413.000 Gía chưa VAT
17.737.000 Gía chưa VAT
21.792.000 Gía chưa VAT
14.903.000 Gía chưa VAT
21.195.000 Gía chưa VAT
2.635.000 Gía chưa VAT
524.000 Gía chưa VAT

SOFA GIA ĐÌNH

Két sắt/ két bạc

3.310.000 Gía chưa VAT
3.605.000 Gía chưa VAT
4.928.000 Gía chưa VAT
5.214.000 Gía chưa VAT

BÀN GHẾ ĂN

bàn ghế học sinh

1.459.000 Gía chưa VAT
1.195.000 Gía chưa VAT
658.000 Gía chưa VAT
575.000 Gía chưa VAT
1.241.000 Gía chưa VAT

Nội thất công trình

4.320.000 Gía chưa VAT
5.107.000 Gía chưa VAT
1.584.000 Gía chưa VAT
3.663.000 Gía chưa VAT
1.607.000 Gía chưa VAT
1.834.000 Gía chưa VAT
4.542.000 Gía chưa VAT
3.176.000 Gía chưa VAT
2.260.000 Gía chưa VAT
3.153.000 Gía chưa VAT
3.153.000 Gía chưa VAT
2.195.000 Gía chưa VAT
3.019.000 Gía chưa VAT

Công trình tiêu biểu