NỘI THẤT HÒA PHÁT

GHẾ LÃNH ĐẠO

-6%
4.915.000 4.635.000 Gía chưa VAT
-6%
6.035.000 5.690.000 Gía chưa VAT
-6%
5.408.000 5.102.000 Gía chưa VAT
-6%
7.048.000 6.649.000 Gía chưa VAT
-6%
6.547.000 6.176.000 Gía chưa VAT
-6%
12.883.000 12.153.000 Gía chưa VAT
-6%
6.110.000 5.764.000 Gía chưa VAT
-6%
20.645.000 19.477.000 Gía chưa VAT

GHẾ VĂN PHÒNG

-7%
665.000 621.000 Gía chưa VAT
-6%
940.000 885.000 Gía chưa VAT
-10%
1.415.000 1.269.000 Gía chưa VAT
-11%
1.690.000 1.500.000 Gía chưa VAT
-6%
2.905.000 2.741.000 Gía chưa VAT
-6%
3.377.000 3.186.000 Gía chưa VAT
-6%
1.490.000 1.403.000 Gía chưa VAT
-6%
1.240.000 1.167.000 Gía chưa VAT

GHẾ LƯỚI CAO CẤP

-11%
2.610.000 2.325.000 Gía chưa VAT
-6%
2.910.000 2.746.000 Gía chưa VAT
-6%
3.230.000 3.047.000 Gía chưa VAT
-6%
1.475.000 1.389.000 Gía chưa VAT
-6%
2.405.000 2.269.000 Gía chưa VAT
-10%
1.070.000 959.000 Gía chưa VAT

BÀN VĂN PHÒNG

-6%
1.919.000 1.811.000 Gía chưa VAT
-6%
6.122.000 5.775.000 Gía chưa VAT
-10%
1.821.000 1.639.000 Gía chưa VAT
-6%
1.321.000 1.246.000 Gía chưa VAT
-10%
962.000 866.000 Gía chưa VAT
-6%
1.561.000 1.473.000 Gía chưa VAT
-10%
1.929.000 1.741.000 Gía chưa VAT

BÀN LÃNH ĐẠO

-6%
4.015.000 3.788.000 Gía chưa VAT
-6%
5.090.000 4.801.000 Gía chưa VAT
-6%
7.102.000 6.700.000 Gía chưa VAT
-6%
4.598.000 4.338.000 Gía chưa VAT
-6%
4.721.000 4.454.000 Gía chưa VAT
-6%
4.015.000 3.788.000 Gía chưa VAT
-6%
15.424.000 14.551.000 Gía chưa VAT
-6%
4.706.000 4.440.000 Gía chưa VAT

HỘC VÀ TỦ PHỤ

-6%
2.611.000 2.463.000 Gía chưa VAT
-6%
1.978.000 1.866.000 Gía chưa VAT
-6%
2.002.000 1.889.000 Gía chưa VAT
-6%
1.355.000 1.278.000 Gía chưa VAT
-6%
1.179.000 1.112.000 Gía chưa VAT
-6%
4.025.000 3.797.000 Gía chưa VAT
-6%
1.011.000 954.000 Gía chưa VAT

Nội Thất phòng họp

-6%
17.917.000 16.903.000 Gía chưa VAT
-6%
1.380.000 1.301.000 Gía chưa VAT
-11%
910.000 806.000 Gía chưa VAT
-6%
1.580.000 1.491.000 Gía chưa VAT
-6%
4.323.000 4.079.000 Gía chưa VAT
-6%
1.925.000 1.815.000 Gía chưa VAT
-6%
16.814.000 15.862.000 Gía chưa VAT

Tủ văn phòng

-11%
3.475.000 3.088.000 Gía chưa VAT
-10%
8.157.000 7.325.000 Gía chưa VAT
-6%
5.438.000 5.130.000 Gía chưa VAT
-6%
1.296.000 1.223.000 Gía chưa VAT
-10%
5.772.000 5.186.000 Gía chưa VAT
-6%
3.941.000 3.718.000 Gía chưa VAT
-6%
3.333.000 3.144.000 Gía chưa VAT
-6%
5.663.000 5.343.000 Gía chưa VAT

Sofa văn phòng

-6%
22.467.000 21.195.000 Gía chưa VAT
-6%
5.738.000 5.413.000 Gía chưa VAT
-6%
18.801.000 17.737.000 Gía chưa VAT
-6%
23.099.000 21.792.000 Gía chưa VAT
-6%
15.797.000 14.903.000 Gía chưa VAT
-6%
22.467.000 21.195.000 Gía chưa VAT
-6%
2.793.000 2.635.000 Gía chưa VAT
-6%
555.000 524.000 Gía chưa VAT

SOFA GIA ĐÌNH

Két sắt/ két bạc

-6%
3.509.000 3.310.000 Gía chưa VAT
-6%
3.821.000 3.605.000 Gía chưa VAT
-6%
5.224.000 4.928.000 Gía chưa VAT
-6%
5.527.000 5.214.000 Gía chưa VAT
-6%
6.172.000 5.823.000 Gía chưa VAT
-6%
6.235.000 5.882.000 Gía chưa VAT

BÀN GHẾ ĂN

bàn ghế học sinh

-6%
1.547.000 1.459.000 Gía chưa VAT
-6%
1.266.000 1.195.000 Gía chưa VAT
-6%
698.000 658.000 Gía chưa VAT
-6%
1.100.000 1.038.000 Gía chưa VAT
-6%
1.041.000 982.000 Gía chưa VAT
-6%
610.000 575.000 Gía chưa VAT
-6%
1.315.000 1.241.000 Gía chưa VAT

Nội thất công trình

-11%
4.579.000 4.079.000 Gía chưa VAT
-6%
5.413.000 5.107.000 Gía chưa VAT
-6%
1.679.000 1.584.000 Gía chưa VAT
-6%
3.882.000 3.663.000 Gía chưa VAT
-6%
1.703.000 1.607.000 Gía chưa VAT
-6%
1.944.000 1.834.000 Gía chưa VAT
-11%
4.815.000 4.274.000 Gía chưa VAT
-6%
3.366.000 3.176.000 Gía chưa VAT
-6%
2.396.000 2.260.000 Gía chưa VAT
-6%
3.342.000 3.153.000 Gía chưa VAT
-6%
3.342.000 3.153.000 Gía chưa VAT
-6%
2.326.000 2.195.000 Gía chưa VAT
-6%
3.200.000 3.019.000 Gía chưa VAT

Công trình tiêu biểu